In prezent Contractele de leasing / Contractele de credit reprezinta o modalitate din ce in ce mai ds intalnita in achizitia tractoarelor si a utilajelor agricole .
Mai jos va prezentam lista cu actele principale pentru intocmirea dosarului pentru finantare.

PENTRU SA-uri, SRL-uri şi SOCIETĂȚI AGRICOLE:

a) Cererea de finanţare şi fişa sintetică de prezentare a solicitantului, ştampilate şi semnate de un reprezentant al acestuia ;
b) Oferta tehnică şi comercială ;
c) Acordul de consultare a CRC ;
d) Decizii de plata (cu SAPS si PNDC) sau Declarații de suprafață APIA pentru ultimii 2 ani agricoli ;
e) Acte contabile:

Balanţele sintetice aferente ultimilor doi ani financiari încheiați şi ultima balanţă sintetică de verificare (nu mai veche de două luni) ;

PENTRU PFA, ÎI şi ÎF:

a) Cererea de finanţare şi fişa sintetică de prezentare a solicitantului, ştampilate şi semnate de un reprezentant al acestuia;
b) Oferta tehnică şi comercială (cu menţionarea anului de fabricaţie şi a orelor de funcţionare) ;
c) Acordul de consultare a CRC în nume personal și în numele persoanei juridice ;
d) Decizii de plata (cu SAPS si PNDC) sau Declarații de suprafață APIA pentru ultimii 2 ani agricoli ;
e) Acte contabile:
• Deciziile de impunere anuală emise şi vizate de Administraţia Financiară, aferente ultimilor 2 ani încheiaţi ;
• Registrele de încasări și plăti pentru perioadele ianuarie-decembrie aferente ultimilor 2 ani încheiaţi ;
• Declaraţia privind veniturile estimate sau Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, cu dovada depunerii la sau a emiterii de către Administraţia Financiară, aferentă anului în curs ;

IN CAZUL PROIECTELOR CU FONDURI EUROPENE
(suplimentar fata de actele solicitate mai sus):

• Contractul de finanţare încheiat cu AFIR si anexele I şi III sau Notificarea emisă de AFIR cu privirea la selectarea cererii de finanţare – copie

 Urmariti-ne si pe Facebook:

SC APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL

J09/472/2005 
RO 17540498
DN22B, KM 4, Brăila, Brăila
RAIFFEISEN BANK - SUC. BRĂILA
RO65 RZBR 0000 0600 0670 9101